Reëls van die forum - lees asseblief

Hier word robuuste debat gevoer oor enige onderwerp met die minimum moderering. Deelnemers wissel van gelowig tot ateïs, van Christen tot Moslem, spiritueel en alles tussenin. Hier word jou oortuigings onder die loep geneem en getoets.
Post Reply
User avatar
DieAnderEk
Posts: 502
Joined: Fri Aug 24, 2018 2:17 pm

Reëls van die forum - lees asseblief

Post by DieAnderEk » Mon Jan 28, 2019 1:41 pm

Hallo Kletskerkers

Ek het dit goedgedink om 'n paar moets en moenies neer te pen. Ek wil nie hê mense moet voel hulle moet op eiers trap nie, en ek wil steeds hou by Jean se oorspronklike filosofie van minimum moderering waar deelnemers voel hulle het 'n ruimte waarbinne robuuste debat en ja ook praatjies oor koeitjies en kalfies kan plaasvind. Deelnemers moet wel kan voel dat daardie ruimte, alhoewel nie 'n "safe space" nie, hulle tog die geleentheid gun om sonder vrees hulle sê te kan sê. Vir dit om te gebeur moet daar wel lyne getrek word en sal ek my rol as moderator wel so nou en dan moet toepas. Ek dink om so 'n lysie te hê sal vir beide Kletskerkers en myself help om in die toekoms gevalle te identifiseer waar ingryping dalk nodig mag wees.

In die volgende gevalle behou ek die reg voor plasings uit te vee en die deelnemers te waarsku:
 • Gevalle wat lyk of dit mag grens aan laster of treitering. Suid-Afrikaanse lasterwette is ook van toepassing op Internetforums. (Sien onder vir 'n paar skakels oor laster in Suid-Afrika.) Ná drie waarskuwings sal die deelnemer verban word. Die lengte van die verbanning sal afhang van die graad van die oortreding (hier sal ek maar my persoonlike oordeel moet gebruik). Indien die deelnemer om verskoning vra en onderneem om dit nie weer te doen nie mag die waarskuwing dalk teruggetrek word.
 • Dis normaal vir dinge om soms bietjie warm te raak. As die flaming 'n bietjie erg raak en dinge raak baie onsmaaklik gaan ek julle maar moet waarsku. As dit nie ophou nie sal ek moet inklim.
In enkele gevalle is verbanning geregverdig:

Permanente verbanning
 • Spam. Indien jy voel daar is wel goeie redes om 'n advertensie te plaas, PM my asb. eers. As dit in die konteks van 'n draad gedoen word (bv. 'n voorbeeld van 'n seksistiese advertensie in 'n draad oor seksisme) dan is dit duidelik uit die konteks dat dit nie spam is nie. Onder spam sluit ek ook skakels na kwaadwillige webwerwe e.d.m. in.
 • Bekendmaak van private persoonlike inligting (doxing). Uitsonderlike gevalle soos met die draad oor Kraai se fondsinsameling kan oorgesien word.
 • Onwettige materiaal soos kinderpornografie.
 • Onwettige aktiwiteite soos 'n gesprek oor hoe om die regering oor te neem, bomme te bou, ens.
 • Die oorneem van 'n reeds bestaande deelnemer se identiteit. 'n Voorbeeld is die persoon wat Saad se identiteit oorgeneem het. As dit duidelik is uit die konteks van die persoon se plasings mag die deelnemer permanent verban word.
Waarskuwing en 'n tydelike verbanning
 • Onmiskenbare rassisme en seksisme. Kritiek op religie en geloof is in die haak maar as jy begin om aanhangers van geloof X van die aarde af weg te wens dan raak dit gevaarlik.
 • Pornografiese materiaal. Dit sluit ook skakels in na pornografiese bronne. Dis soms 'n grys area, maar ek sou sê enigiets wat 'n tipiese baas (nie noodwendig joune nie) nie sou wou hê jy na moet kyk nie. Ons KK ook soms in ons teepouses. :)
OOR TROLLE

Ons het al oor trolle gepraat, en mense verskil oor wat dit is. So in plaas van die woord "trol" sal ek eksplisiet sê wat die persoon doen en of dit aanvaarbaar is. Ek wil dus nie fokus of op die persoon 'n "trol" is nie maar wat die "trol" in der waarheid doen en of dit onwettig of andersins sleg is vir die welstand van die forum.
 • Uiteraard is dit in die haak om 'n anonieme persoonlikheid te skep. Dis wat die meeste Kletskerkers doen.
 • Dit lyk of die meeste Kletskerkers aanneem dat om twee of meer rekeninge op Kletskerk te hê neerkom op trollery. Ek stem nie saam nie, maar dit daar gelaat. Dit is vir my oor die algemeen aanvaarbaar. Daar is wel die kwessie van om die tweede rekening te gebruik om mense om die bos te lei oor jou identiteit. Ons dink dan die tweede rekening is 'n nuwe deelnemer maar dit is dan eintlik een van die reeds bestaande deelnemers. Alhoewel dit dan die indruk skep dat daar meer unieke persone op die forum is as wat daar werklik is kan ek dit nie op sigself afmaak as sleg nie.
In Internet slang, a troll is a person who starts quarrels or upsets people on the Internet to distract and sow discord by posting inflammatory and digressive, extraneous, or off-topic messages in an online community (such as a newsgroup, forum, chat room, or blog) with the intent of provoking readers into displaying emotional responses and normalizing tangential discussion, whether for the troll's amusement or a specific gain.
 • Om "off topic" te wees (die draad te trek, soos ons sê) is deel van Kletskerk se psige. Dit moet maar afhang van die deelnemers self of hulle dit weer wil regtrek.
 • Om emosionele reaksies te probeer ontlok is nie noodwendig sleg nie. Sommige onderwerpe is emosioneel of kontroversieel van aard maar steeds aanvaarbaar. Ander is uiteraard nie (bv. moet ek my vrou met die vuis of oophand slaan?). Soms is deelnemers bloot ongeskik bv. op die manier oor hoe hulle verskil oor 'n saak. Dit is nie verkeerd nie, maar hou maar in gedagte dat dit kan lei tot gedrag waar ek my moderatorhandskoene sal moet aantrek.
Hier is 'n paar skakels oor laster in die Suid-Afrikaanse konteks:
Dis bietjie lank dalk maar dis seker ook iets om mee te werk solank. Antwoord gerus met enige voorstelle.

Groete,

DAE
Make no mistake about it – enlightenment is a destructive process. It has nothing to do with becoming better or being happier. Enlightenment is the crumbling away of untruth. It’s seeing through the facade of pretense. It’s the complete eradication of everything we imagined to be true.
— Adyashanti

User avatar
Jesus
Posts: 54
Joined: Mon Jan 21, 2019 1:45 pm
Location: Die Hemel

Re: Reëls van die forum - lees asseblief

Post by Jesus » Mon Jan 28, 2019 2:42 pm

Dankie Gideon

Kan jy asseblief vir ons duidelike riglyne gee aangaande daardie onaangename woord "laster". Ek het dit sien opduik op die forum, weet nie presies waar nie.

1. Kan een deelnemer wat onder 'n skuilnaam deelneem 'n ander "laster" wat ook onder 'n skuilnaam deelneem? Vat nou vir my as voorbeeld, kan Jesus vir Dae wetlik laster?
2. Wie bepaal wanneer gelaster word, die deelnemer onder 'n skuilnaam, die deelnemer se prokoroof, of jy a moderator?

Dan die waarde van skuilname.
1. Is my regte identiteit veilig as deelnemer op Kletskerk, m.a.w. kan enigeen jou dwing om my regte identiteit te openbaar sonde(r) my toestemming?
2. Wanneer 'n deelnemer, wat deelneem onder 'n skuilnaam, eendag besluit om sy hele toetie hier te openbaar, is hy of sy dan alleen aanspreeklik daarvoor, en moet ander deelnemers se houding dan verander word teenoor die persoon, wat nou in plaas van 'n skuilnaam, wat waarlik identiteitloos is, nou die persoon sien as 'n regte persoon, soos op Facebook. Wat van vorige posse wat sonder die wete teenoor die persoon ge-uiter is? Basies, weer terug na die laster aspek. Kan deelnemers nog steeds daardie deelnemer takseer as 'n identiteitlose deelnemer, indien so verkies? Ek meen, die skuilname is mos hier vir 'n rede, ons kan nie help as 'n deelnemer eendag besluit om as sy ware ek deel te neem nie. Daar was al sulke minder slim mense op die ou KK, wat sommer hul selnommer uit gedeel het. Ek meen, jissie!!!

Wat ek dus basies soek, is meer duidelike riglyne. Die wat jy reeds verskaf het, is great, ek sal 'n kantnota daarvan maak.

Dankie vir jou moeite ne.
The Newer Testament of KK: Chapter 1 verse 1
My children, you will always know who I am, but you will never proof it with your wordily laws. By that law, the onus of proof is on the claimant. Let there be peace on earth.

User avatar
DieAnderEk
Posts: 502
Joined: Fri Aug 24, 2018 2:17 pm

Re: Reëls van die forum - lees asseblief

Post by DieAnderEk » Mon Jan 28, 2019 4:41 pm

Liewe Jesus

Regverdige vrae, ek belowe ek sal na jou toe terugkom hieroor.
Make no mistake about it – enlightenment is a destructive process. It has nothing to do with becoming better or being happier. Enlightenment is the crumbling away of untruth. It’s seeing through the facade of pretense. It’s the complete eradication of everything we imagined to be true.
— Adyashanti

frixen
Posts: 6
Joined: Sun Nov 18, 2018 8:02 am

Re: Reëls van die forum - lees asseblief

Post by frixen » Mon Jan 28, 2019 6:05 pm

Oor doxing:

Nie alle deelnemers weet wie DieAnderEk regtig is nie.
Nie alle deelnemers weet wie Jesus regtig is nie. (Hy weet self nie.)
Nie alle deelnemers weet wie vixen regtig is nie.
Nie alle deelnemers weet wie plompie regtig is nie.
Nie alle deelnemers weet wie frixen regtig is nie.
Nie alle deelnemers weet wie Kameraad Eksteen regtig is nie.
Nie alle deelnemers weet wie Tallie regtig is nie.
Of enige van die ander skuilname hier op KK nie.

Sommige deelnemers weet wie al daardie mense regtig is.
En ander deelnemers weet nie wie enige van daardie mense regtig is nie.

Dis deel van KK se karakter (of psige, soos DAE sê).

Vir 'n gerume tyd, was "troll hunting" omtrent al wat op die nuwe KK gebeur het. En my indruk is, dat van die ywerigste jagters, gereken het dit sou die nuwe KK "red": enige aktiwiteit is beter as geen aktiwiteit. En toe ons eers besef ou-KK name kan weer ge-"claim" word, het dit nog erger geword.

Sommige (tans baie min) deelnemers gebruik hul regte name, of gee (skynbaar?) nie om dat hulle regte name in drade geopenbaar, of genoem word nie.

Om egter enige anonieme deelnemer in 'n oop forum op sy regte naam aan te spreek (op welke wyse ook al jy dit te wete gekom het), behoort beskou te word as doxing, tensy daardie deelnemer uitdruklik daartoe ingestem het - in welke geval dit waarskynlik goeie maniere/etiket sal wees vir laasgenoemde deelnemer om dan voortaan enige plasings te teken met die regte naam in plaas van die skuilnaam?

User avatar
Jesus
Posts: 54
Joined: Mon Jan 21, 2019 1:45 pm
Location: Die Hemel

Re: Reëls van die forum - lees asseblief

Post by Jesus » Mon Jan 28, 2019 6:58 pm

Ek dink dit sal makliker wees vir ons, en natuurlik Dae, dat almal uitsluitlik en 100% anoniem bly. As iemand sy ware identiteit bekend maak, delete dit. Maak dit 'n forum reël, niemand maar niemand mag sy ware identiteit hier bekend maak nie. Dan val daai simpel laster stories weg, en ek kan my skapies tugtig soos dit verdien word, en ons almal kan weer rond huppel in die lang gras van KK se minimum tot geen moderering sandput. Uit en gedaan. Maak besware as jy wil.

Onthou net, teen Jesus se wil gaan is minuspunte op jou hemel gradering ne. Jou golf-estate mansion mag dalk net 'n twee slaapkamer in die besige hoofstraat raak.
The Newer Testament of KK: Chapter 1 verse 1
My children, you will always know who I am, but you will never proof it with your wordily laws. By that law, the onus of proof is on the claimant. Let there be peace on earth.

User avatar
Jesus
Posts: 54
Joined: Mon Jan 21, 2019 1:45 pm
Location: Die Hemel

Re: Reëls van die forum - lees asseblief

Post by Jesus » Mon Jan 28, 2019 7:06 pm

frixen wrote:
Mon Jan 28, 2019 6:05 pm
Oor doxing:
Om egter enige anonieme deelnemer in 'n oop forum op sy regte naam aan te spreek (op welke wyse ook al jy dit te wete gekom het), behoort beskou te word as doxing, tensy daardie deelnemer uitdruklik daartoe ingestem het - in welke geval dit waarskynlik goeie maniere/etiket sal wees vir laasgenoemde deelnemer om dan voortaan enige plasings te teken met die regte naam in plaas van die skuilnaam?
Heeltemal te complicated. Kyk na my voorstel, en gee jou mening.
The Newer Testament of KK: Chapter 1 verse 1
My children, you will always know who I am, but you will never proof it with your wordily laws. By that law, the onus of proof is on the claimant. Let there be peace on earth.

frixen
Posts: 6
Joined: Sun Nov 18, 2018 8:02 am

Re: Reëls van die forum - lees asseblief

Post by frixen » Mon Jan 28, 2019 7:27 pm

Soos ek reeds gesê het, Jesus:
frixen wrote:
Mon Jan 28, 2019 6:05 pm
Oor doxing:

Om egter enige anonieme deelnemer in 'n oop forum op sy regte naam aan te spreek (op welke wyse ook al jy dit te wete gekom het), behoort beskou te word as doxing, tensy daardie deelnemer uitdruklik daartoe ingestem het - in welke geval dit waarskynlik goeie maniere/etiket sal wees vir laasgenoemde deelnemer om dan voortaan enige plasings te teken met die regte naam in plaas van die skuilnaam?
Presies soos jy gedoen het met jou eerste antwoord aan DAE. Dis nie complicated nie. (Miskien verstaan jy net nie die ironie in jou opmerking nie.) En natuurlik sal jy (van alle mense) baie graag wil ontslae wees van enige "laster stories". Niemand op die ou of nuwe KK het meer moeite gedoen om ander deelnemers te "ontmasker" nie.

User avatar
Jesus
Posts: 54
Joined: Mon Jan 21, 2019 1:45 pm
Location: Die Hemel

Re: Reëls van die forum - lees asseblief

Post by Jesus » Mon Jan 28, 2019 7:46 pm

frixen wrote:
Mon Jan 28, 2019 7:27 pm
Soos ek reeds gesê het, Jesus:Presies soos jy gedoen het met jou eerste antwoord aan DAE.
O..my Pa ja, so gewoond om hom Gideon te noem. Dae is so 'n half bollie naam, miskien wil hy ook nuut begin, dan sal ek vergeet van Gideon. Fork! Ek is dof!
frixen wrote:
Mon Jan 28, 2019 7:27 pm
Dis nie complicated nie. (Miskien verstaan jy net nie die ironie in jou opmerking nie.) En natuurlik sal jy (van alle mense) baie graag wil ontslae wees van enige "laster stories". Niemand op die ou of nuwe KK het meer moeite gedoen om ander deelnemers te "ontmasker" nie.
Ja ok fork! Net 'n glipsie vir die dag, ekke self tog! Ek was heeldag besig om die brande in die Weskaap te bestry met my intellek, en dink ek het my brein ooreis.

Jy moet ook nou nie minder slim wees nie frixen, jy tugtig my heel tereg maar jy dox ook, of wat de hel ookal, maar net so minder slim. Ek is' n nuwe deelnemer, kry dit gou in jou kop asseblief tog. Maar ek dink ek weet na wie jy verwys, my getroue ou kampvegter van on-weleer(nuwe woordjie plomp). Ekke tog! Kry jou bollie reg man!

Onthou net een ding Frixen, daai ontmaskering het forkol te doen gehad met mense se ware identiteit, maar wel met hul ware persoonlikheid. Big difference old chap. Kry net jou amperse feite korrek. Jesus se toorn se pilot vlammetjie is aan.
The Newer Testament of KK: Chapter 1 verse 1
My children, you will always know who I am, but you will never proof it with your wordily laws. By that law, the onus of proof is on the claimant. Let there be peace on earth.

User avatar
Frikkadel
Posts: 296
Joined: Tue Jan 29, 2019 10:35 am
Location: Ek is hier, is jy blind?

Re: Reëls van die forum - lees asseblief

Post by Frikkadel » Tue Jan 29, 2019 4:16 pm

Jesus wrote:
Mon Jan 28, 2019 6:58 pm
Ek dink dit sal makliker wees vir ons, en natuurlik Dae, dat almal uitsluitlik en 100% anoniem bly.
Sal 'n great forum reël wees, ontbloot jou ware identiteit, en jy sal van ontbloting aangekla word. Sies man!

User avatar
DieAnderEk
Posts: 502
Joined: Fri Aug 24, 2018 2:17 pm

Re: Reëls van die forum - lees asseblief

Post by DieAnderEk » Tue Jan 29, 2019 4:30 pm

Liewe Jesus

Disclaimer: Ek is nie 'n regskenner nie. So as jy 100% seker iets wil weet oor enige van jou vrae dan stel ek voor jy gesels met een. So wat volg is bloot my eie verstaan van hoe dinge werk.
Jesus wrote:
Mon Jan 28, 2019 2:42 pm
1. Kan een deelnemer wat onder 'n skuilnaam deelneem 'n ander "laster" wat ook onder 'n skuilnaam deelneem? Vat nou vir my as voorbeeld, kan Jesus vir Dae wetlik laster?
Ja.
Jesus wrote:
Mon Jan 28, 2019 2:42 pm
2. Wie bepaal wanneer gelaster word, die deelnemer onder 'n skuilnaam, die deelnemer se prokoroof, of jy a moderator?
Die prokureur sal met redelikheid kan sê wanneer daar gronde is vir laster. Dit beteken natuurlik nie noodwendig dat die hof jou gaan skuldig bevind nie. Die moderator moet maar net sy bes probeer om plasings te probeer identifiseer as kandidate. Daar gaan dus onvermydelik grensgevalle wees waar deelnemers gaan verskil oor wat die regte besluit was. Hoe meer die deelnemer weet van lasterwette en hoe om litigasie te vermy, hoe meer sal dit in sy/haar guns tel.
Jesus wrote:
Mon Jan 28, 2019 2:42 pm
1. Is my regte identiteit veilig as deelnemer op Kletskerk, m.a.w. kan enigeen jou dwing om my regte identiteit te openbaar sonde(r) my toestemming?
Sover ek weet kan slegs die hof dit doen.
Jesus wrote:
Mon Jan 28, 2019 2:42 pm
2. Wanneer 'n deelnemer, wat deelneem onder 'n skuilnaam, eendag besluit om sy hele toetie hier te openbaar, is hy of sy dan alleen aanspreeklik daarvoor, en moet ander deelnemers se houding dan verander word teenoor die persoon, wat nou in plaas van 'n skuilnaam, wat waarlik identiteitloos is, nou die persoon sien as 'n regte persoon, soos op Facebook. Wat van vorige posse wat sonder die wete teenoor die persoon ge-uiter is? Basies, weer terug na die laster aspek. Kan deelnemers nog steeds daardie deelnemer takseer as 'n identiteitlose deelnemer, indien so verkies? Ek meen, die skuilname is mos hier vir 'n rede, ons kan nie help as 'n deelnemer eendag besluit om as sy ware ek deel te neem nie. Daar was al sulke minder slim mense op die ou KK, wat sommer hul selnommer uit gedeel het. Ek meen, jissie!!!
As ek reg verstaan, maak dit nie 'n verskil nie. Die persoon agter die skuilnaam en die persoon wat nou onder sy/haar regte naam deelneem is steeds 'n regte persoon in albei gevalle. Maak nie saak of jy onder 'n skuilnaam of anoniem laster of gelaster word nie, die wet bly dieselfde.
Make no mistake about it – enlightenment is a destructive process. It has nothing to do with becoming better or being happier. Enlightenment is the crumbling away of untruth. It’s seeing through the facade of pretense. It’s the complete eradication of everything we imagined to be true.
— Adyashanti

Post Reply